رابط توسعه

کتابخانه‌های ویراستیار برای استفاده توسعه‌دهندگان در سایر برنامه‌ها نیز فراهم است. استفاده از این کتابخانه‌ها در نرم‌افزارهای دیگر منطبق بر قیود و شروط مجوز GPLv3 است. از این رو حقوق استفاده‌ی آزاد از ویراستیار، کد منبع و رابط‌های توسعه‌ی آن در اختیار همگان قرار می‌گیرد. بر این اساس محصولاتی که از ویراستیار استفاده می‌کنند نیز مستلزم توسعه و انتشار آزاد، تحت مفاد نسخه‌ی سوم یا بالاتر از مجوز GPL هستند. برای مشاهده‌ی مشروح مفاد مجوز GPLv3 می‌توانید به سایت گنو مراجعه کنید.

این بخش شامل نمونه برنامه‌هایی است که نحوه‌ی استفاده از کتابخانه‌های ویراستیار را نشان می‌دهد. برای دریافت کتابخانه‌ها می‌توانید به پیوند دریافت تمامی کتابخانه‌ها رجوع کنید یا کتابخانه‌ها را از روی کد منبع بسازید.